201712.21
0

Elatisraha tõuseb alates 01.01.18.a

Tähelepanu vanemad, kellel kohtulahendis ja või notariaalses kokkuleppes on määratud, et elatisraha peab vastama Perekonna seaduses § 101 lg 1 sätestatud miinimumele, siis alates 01.01.18.a Teie igakuine kohustus tõuseb 250 euroni, kuna minimaalne töötasu tõuseb seniselt 470 eurolt 500 euroni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *