201712.21
0

Elatisraha tõuseb alates 01.01.18.a

Tähelepanu vanemad, kellel kohtulahendis ja või notariaalses kokkuleppes on määratud, et elatisraha peab vastama Perekonna seaduses § 101 lg 1 sätestatud miinimumele, siis alates 01.01.18.a Teie igakuine kohustus tõuseb 250 euroni, kuna minimaalne töötasu tõuseb seniselt 470 eurolt 500 euroni.

Leave your comment to Cancel Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *