Posts  

Latest News  

Эстонский банк передал данные клиента российским налоговикам: это пополнило казну России на миллион евро

admin  Comments (0)
Российская Федеральная налоговая служба (ФНС), ретроспективно получив  от эстонского банка данные, подтверждающие вывод прибыли одной из российских компаний за рубеж, смогла потребовать от этой компании уплаты дополнительно 75 млн рублей налогов, пеней и штрафа (более...

Kohtunik: vanemad on oma laste suurimad vaenlased

admin  Comments (0)
Kuidas lapsed aastaid tagasi ilma kohtuta üles kasvatati, küsib üle 20 aasta peretülisid lahendanud kohtunik Sirje Õunpuu, kes läheb pensionile valutava südamega: kohtud ägavad kaklevate vanemate kaebuste all. Harju maakohtus töötaval Sirje Õunpuul saaks tänavu novembris...

Riigikohus tunnistas kohtutäiturite liigkõrged tasumäärad kehtetuks

admin  Comments (0)
Riigikohus tunnistas tänase otsusega kohtutäituri seaduses olevad tasumäärad (KTS § 35 lg 2 ja 3) põhiseadusega vastuolus olevaks, otsus jõustub kuue kuu pärast. Üldkogu rõhutas aga, et võimalus rakendada ristsubsideerimise põhimõtet (ehk kulude n-ö tasaarveldamist)...

Testimonials  

  • Never expected to get such a powerful theme for this little money! It's a pleasure to work with, seems it just guesses my thoughts! I was looking for a really powerful corporate theme for my website, that would allow profound formatting and very Diverse content representation. Now I've found it!
    Jeff Blake
    Jeff Blake

    Company 2